Realisaties

Renovatie verharding landelijke villa

Renovatie verharding landelijke villa

De verwaarloosde beplanting werd verwijderd. De bestaande kassei-verharding werd gerecupereerd en herplaatst op een stevige fundering. Langsheen beide gevels werd een gedeelte in Vietnamese blauwe steen 60/60 bevloerd met bijhorende afboordingen. De trap vooraan werd uitgevoerd in massieve trapblokken in Chinese graniet 100/35/15. Het geheel volledig gevoegd met grijze voegspecie. Een bestaande vijver werd gesupprimeerd en met teelaarde gevuld. Na de grondbewerkingen een seizoen laten aanzakken. Eveneens werden reeds de buitenhagen in beuk aangeplant om reeds wat voorsprong uit te bouwen op de latere te verwezenlijken beplanting.

Aanleg terras in Teak

Aanleg terras in Teak

Een gerenoveerde hoeve. Houten terras met blauwe hardsteen (Belgische) als kantopsluiting. Paden in blauwe hardsteen klinkers 15/15 (Belgische). Inbouwspotjes.

Aanleg buitenruimte open nieuwbouw

Aanleg buitenruimte open nieuwbouw

Terras in Loftstone 100/100 (gris naturel) met trapblokken in beton (carbon). Langsheen gevel naar voor carbon megategel + mini betonelementen. Oprit in megategel carbon 100/50 met gris naturel kantopsluiting en extra wapening in fundering.

Buitenaanleg alleenstaande villa

Buitenaanleg alleenstaande villa

Oprit in kandla grey 14/14 - Terras in Chinese blauwe hardsteen. Oprit werd aangelegd in plattinnes (kandla grey) met extra wapeningsnet. Terras gelijmd op schlutter-doek met bestaande betonnen fundering.

Aanleg keermuur beton

Aanleg keermuur beton

Moderne nieuwbouw. Langsheen de perceelsgrenzen werd een keermuur geplaatst ter opvanging van het niveauverschil. Hierdoor vergroot de zij- en voortuin aanzienlijk, verkrijgen we één vlak niveau en verdwijnt de aanwezige talud.

Aanleg inkom en oprit

Aanleg inkom en oprit

Alleenstaande woning. Inkom in tegel blauwe hardsteen 50/50 (Belgische). Oprit in banen verschillend formaat met sluitrij (Belgische). Inbouwspotjes.

Buitenaanleg oprit en terras

Buitenaanleg oprit en terras

3-gevelwoning. Keerwand in azobé & oprit in betonklinker. Het gazon van deze drie-gevelwoning ligt een kleine meter hoger dan het afgewerkte niveau van het terras en de oprit. Om dit niveauverschil op te vangen werd een keerwand in azobé geplaatst. De oprit werd uitgevoerd in betonklinkers 15/15, gecombineerd met een rij blauwe hardsteen tegel 90/90 langs de voorgevel. Achteraan brengt een blauwe hardsteen tuintrap ons van het terras naar het gazon. Om het geheel af te werken werd er een massief houten poort geplaatst. De bestaande haag werd doorgetrokken tot aan de straatgrens.

Regenwatervoorziening

Regenwatervoorziening

Plaatsen van twee pvc waterputten 5000l op een moeilijk toegangkelijke plaats. Nadien werd het bovenliggend vlak betegeld en voorzien van klinkerdeksels om de toegang tot de putten te behouden.

Vernieuwen beplantingen en gazon

Vernieuwen beplantingen en gazon

Door lichte verwaarloosing van de bestaande beplanting werd besloten om deze grondig aan te pakken. Na uittekenen van een nieuw beplantingsplan waarin besloten werd een deel van de beplanting te behouden en/of te recupereren (mooie solitairen, reeds forse goed gevormde bomen, bestaande structuren zoals hagen, bepaalde plantenmassieven) begon het rooien van de te verwijderen beplanting. Hier en daar hernivellatie van het terrein, aanbrengen van een klinkerboordje als gazonafscheiding. Bewerken van de bodem, aanbrengen van een verteerbare gronddoek tegen opkomend onkruid. Aankleden van het geheel met de nieuwe beplanting en het zaaien van het nieuwe gazon.

Renovatie kleine stadswoning

Renovatie kleine stadswoning

Na uitbraak van de bestaande verharding werd de nieuwe in megategels aangelegd (verschillende formaten). Op de perceelscheiding werd een afsluiting geplaatst die nu begroeid is met klimop. Het gazon is vernieuwd alsook de beplanting. Vooraan werd een stalen poort op maat gemaakt. Inbouwspotjes.

Tuinhuizen

Tuinhuizen

Verschillende modellen, verschillende groottes. Andere modellen eveneens beschikbaar, vraag ons ernaar. Catalogussen beschikbaar.

Houten afscherming en poorten

Houten afscherming en poorten

Houten afscherming in verschillende types. Catalogussen beschikbaar op aanvraag.